מע"מ - מסחר עצמי בני"ע (נוסטרו) בחברה - מהווה פעילות של "מוסד כספי"

ביום 26.6.2017 ניתן פס"ד בעניין אקוויטס (להלן: "החברה") (ע"מ 25935-02-16) בעניין סיווג פעילותה של החברה העוסקת במסחר אוטומטי בשוק ההון (ובעיקר בתחום הנגזרים) בהון העצמי שלה (נוסטרו), כ"מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מע"מ וצו מס ערך מוסף (קביעת מוסד כספי) התשל"ז-1977 (להלן: "הצו") לעניין חבות במס רווח - מס הנגבה ע"י פקיד השומה.

מע"מ - הסדר ענפי חדש בעניין סוכני נסיעות לחו"ל בעקבות פשרה עם רשות המיסים

לאחרונה נחתם הסכם פשרה בין התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל (להלן: "ההתאחדות") לבין מנהל מע"מ ברשות המיסים. הסכם הפשרה מסדיר מחלוקות ששררו במשך שנים בין סוכני הנסיעות (להלן: "קמעונאי הנסיעות") המיוצגים על ידי ההתאחדות לבין רשות המיסים, בהקשר לחיוב במע"מ של השירותים השונים המוענקים על ידי קמעונאי הנסיעות.

מע"מ - האם אי גביית מסי ארנונה מעוסק דינה כתמיכה או סיוע עפ"י סעיף 12 לחוק מע"מ?

ביום 3 באפריל 2017 ניתן פס"ד בעניין עמותת בית הצנחן (ע"מ 17020-05-13) (להלן: "העמותה") בעניין תחולת סעיף 12 לחוק מע"מ על תשלומי ארנונה שהעירייה לא גבתה, הלכה מעשה, מהעמותה.

חוקי עידוד - חוק לעידוד השקעות באנרגיות מתחדשות - הטבות במס ליצרני חשמל ביתיים

ביום 22.12.2016 פורסם ברשומות החוק לעידוד השקעות באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע"ז-2016 (להלן: "החוק") המעניק הטבות במס ליצרני חשמל ביתיים. נזכיר, כי עוד בשנת 2009 ובהתבסס על החלטת הממשלה מינואר 2008, פרסמה רשות המיסים את "מהפכת המיסוי הירוק" אשר כללה בין היתר, הטבות מס שונות על הכנסות מייצור חשמל ביתי.

מע"מ - השכרת דירות מגורים לשגרירויות זרות למטרת מגורים חייבת במע"מ, אך יחול סעיף 5(ב)

ביום 2 בפברואר 2017 ניתן פס"ד בעניין א.ב. המפתח ייזום והשקעות בע"מ (ע"מ 6982-09-13). המערערת הינה עוסק מורשה, שנרשמה כעוסק עקב פעילות בתחום תיווך נדל"ן, פעילות שהיוותה חלק קטן מפעילותה הכוללת.

תגיות

אמנה בעל שליטה גמלאות גמלה דיבידנד דירה דירת מגורים דמי אבטלה דמי ביטוח דמי לידה הכנסה הכנסות חברה זרה חברה משפחתית, חברת בית וחברה שקופה חברה נשלטת זרה יחיד כפל מס מבוטח מוסד קבע מניות מס חברות מס רכישה מס שבח מע"מ מעסיק נאמנות נישום נכס נכסים סעיף 75ב' עובד עצמאי עולה חדש עסקה מלאכותית עצמאי פטור ממס קיזוז הפסדים קצבת זקנה רווח הון שכיר תושב תושבות תושב חוזר תושב חוזר ותיק תושב חוץ תושב ישראל

ימי עיון

<יולי 2024>
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה