רקע ומומחיות
בועז הינו יוצא רשות המיסים אשר בתפקידו האחרון שימש כממונה מפקח ארצי ביחידה למיסוי בינלאומי בחטיבה המקצועית.

פעילויות מקצועיות נבחרות
מתוקף תפקידו ביחידה למיסוי בינלאומי, בועז ייעץ למשרדי פקידי שומה בסוגיות מורכבות בתחום המיסוי הבינלאומי, קבע החלטות מיסוי והשתתף בוועדות בתחומים שונים.
כמפקח בכיר, בועז טיפל בתיקי שומה מורכבים וליווה תיקים בהליכים משפטיים.
בנוסף, בועז מרצה בתואר שני במיסים (M.B.T) במסלול האקדמי המכללה למינהל. כמו כן, בועז הרצאה בתואר ראשון (B.A) במרכז האקדמי לב ובאוניברסיטת בר – אילן, בקורסי מפקחי מס הכנסה וחשבי שכר.

פעילותו בפירמה
ייצוג נישומים בפני רשות המיסים בדיוני שומה, ליווי בקבלת החלטות מיסוי, ליווי וייעוץ בעסקאות שונות כגון מיזוגים ורכישות (M&A) ורווחי הון , ליווי בסוגיות חוק עידוד ומחירי העברה בהם יש משקל מכריע לנטל המס והפחתתו, ליווי בביצוע שינויי מבנה, ליווי עסקאות גדולות של מכירת פעילות ומכירת השליטה בחברות, הן ציבוריות והן פרטיות, ליווי בעסקאות מקרקעין, לרבות תמ”א 38 ופינוי בינוי.

ניסיון מקצועי
משרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן – פתרונות מיסוי בע"מ – צוות מיסוי ישראלי (2020 ואילך).
ממונה מפקח ארצי אמנות (2017-2019).
מפקח בפקיד שומה תל- אביב 5 (2013-2017).

השכלה פורמלית

רו"ח משנת 2015.

תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים בהתמחות בחשבונאות – המסלול האקדמי המכללה למינהל.

תואר שני במשפטים (M.A) – אוניברסיטת בר-אילן.

תואר ראשון במשפטים (LL.B) – האקדמית נתניה.

 

המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה