מתנות קטנות - היבטי מיסוי במתנה מאב תושב חוץ לבן עולה חדש

לאחרונה פורסמה החלטת מיסוי מס' 8549/17 (שלא בהסכם) בעניין תחולתו של סעיף 97(ב3) במקרה של העברת מניות חברה ישראלית במתנה לקרוב בטרם מכירתן על ידו. החלטת המיסוי מעלה מספר סוגיות מעניינות בנושא קביעת מחיר מקורי ויום רכישה, זכאות לפטור בידי עולה חדש והסדר Step-up בקבלת מתנה מתושב חוץ.

מיסוי בינלאומי - פטור ממס רווח הון לתושב חוזר ותיק או עולה חדש בעסקאות עתידיות - האמנם?

סעיף 88 לפקודת מס הכנסה, סעיף ההגדרות, קובע ש"עסקה עתידית" כלולה בהגדרת "נייר ערך". בהמשך מגדיר הסעיף מהי עסקה עתידית, שהינה "התחייבות או זכות למסור או לקבל בעתיד כל אחד מאלה: הפרשים בין שערי מטבע חוץ, הפרשי מדד, הפרשי ריבית, נכס או מחיר נכס, והכל בכמות, בסכום, במועד ובתנאים הקבועים בהתחייבות או בזכות, לפי העניין, וכן מכירה של נייר ערך שטרם נרכש על ידי המוכר".

עולה חדש? מי סופר אותך

לאחרונה פורסם חוזר מס הכנסה 3/2016 ("החוזר") בעניין חברת משלח יד זרה (חמי"ז) לאור השינויים הרבים שנקבעו במסגרת תיקון 198 לפקודה. במבזק זה, ברצוננו להעלות סוגיה מסוימת בה אנו נתקלים מדי פעם, לגביה הביעה רשות המסים את

הצעות חקיקה מהותיות בתקציב לשנים 2017 - 2018

לפני מספר ימים פורסמה טיוטת החלטה לביצוע שינויי חקיקה בקשר עם תקציב המדינה לשנים 2017- 2018 ("ההחלטה"). במסגרת ההחלטה מצוינים מספר שינויים מוצעים בתחום המסים. על אף שאין מדובר בדבר חקיקה סופי ולא ברור אילו חלקים מתוך

תקלת מס בעלייה - סוגיות הקשורות באחזקות של עולה חדש בחברה ישראלית

יחיד תושב חוץ מחזיק בחברה זרה (שלא ממדינת אמנה) המחזיקה בחברה ישראלית. החברה הישראלית רכשה נכס בישראל באמצעות מימון שהועבר אליה על ידי החברה הזרה, ונכס זה הניב רווח הון במכירתו.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • תגיות

  אמנה בעל שליטה גמלאות גמלה דיבידנד דירה דירת מגורים דמי אבטלה דמי ביטוח דמי לידה הכנסה הכנסות חברה זרה חברה משפחתית, חברת בית וחברה שקופה חברה נשלטת זרה יחיד כפל מס מבוטח מוסד קבע מניות מס חברות מס רכישה מס שבח מע"מ מעסיק נאמנות נישום נכס נכסים סעיף 75ב' עובד עצמאי עולה חדש עסקה מלאכותית עצמאי פטור ממס קיזוז הפסדים קצבת זקנה רווח הון שכיר תושב תושבות תושב חוזר תושב חוזר ותיק תושב חוץ תושב ישראל

  ימי עיון

  <יולי 2024>
  30123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031123
  המומחים שלנו לרשותכם
  שאל שאלה