מיסוי קרנות נאמנות זרות החל מיום 1 בינואר 2005

לאור שאלות רבות שנשאלנו בנושא זה, הננו להפנות את תשומת לבכם כי עמדת רשויות המס הינה כי החל מיום 1 בינואר 2005 שיעור המס בגין רווחי הון ממימוש השקעות בקרנות נאמנות זרות הנסחרות בבורסה בחו"ל או בשוק מוסדר

שיעור המס על עסקאות עתידיות - חוסר בהירות בהגדרה.

ככלל, רווחים הנובעים ליחיד מביצוע עסקאות עתידיות, ימוסו בהתאם לשיעור המס המופחת של 15% הנקבע בסעיף 105יב' לפקודה והנוגע לעסקאות מסוימות בשוק ההון

שיעור המס החל במכירת ניירות ערך סחירים, אשר לגביהם לא התקיימו תנאי הפטור ערב הרפורמה, לגבי מרכיב רווח ההון שנצמח לאחר 1.1.2003

ככלל, בהתאם להוראות סעיף 105יב' לפקודת מס הכנסה, רווחי הון ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה חייבים במס בשיעור של 15%, ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים

הפסד הון ממכירת ניירות ערך סחירים - במידה ונתבעו הוצאות מימון ההפסד יקוזז לפי סעיף 92

הקלת המס הקבועה בסעיף 105יב', בעניין מיסוי רווחי הון במכירת ניירות ערך סחירים בבורסה, החייבים במס בשיעורים של 10% ו- 15%, אינה חלה במידה והמכירה התקיימה בין קרובים או במידה ונתבעו בגין המכירה הוצאות מימון

תגיות

אמנה בעל שליטה גמלאות גמלה דיבידנד דירה דירת מגורים דמי אבטלה דמי ביטוח דמי לידה הכנסה הכנסות חברה זרה חברה משפחתית, חברת בית וחברה שקופה חברה נשלטת זרה יחיד כפל מס מבוטח מוסד קבע מניות מס חברות מס רכישה מס שבח מע"מ מעסיק נאמנות נישום נכס נכסים סעיף 75ב' עובד עצמאי עולה חדש עסקה מלאכותית עצמאי פטור ממס קיזוז הפסדים קצבת זקנה רווח הון שכיר תושב תושבות תושב חוזר תושב חוזר ותיק תושב חוץ תושב ישראל

ימי עיון

<מאי 2024>
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה