מבזק מס מספר 989 - 

מיסוי בינלאומי  26.10.2023

הקלות עקב חרבות ברזל – מילואימניקים תושבי חוץ - 26.10.2023

לפני מספר ימים, פרסמה רשות המיסים בישראל הקלה ליחידים תושבי חוץ המגיעים לישראל לטובת שירות בצה"ל מכוח סעיף 8 לחוק שירות המילואים (צו 8) – להלן קישור לפרסום.

אנחנו מברכים כמובן את רשות המיסים על פרסום ההקלה.

כזכור, תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), קובעת שיראו כתושב חוץ יחיד שהגיע לישראל לשם שירות בצה"ל, עד לסיום שירותו הצבאי, ובלבד שהתקיימו 3 תנאים – הוא אינו עולה חדש, הוא היה תושב חוץ ב- 5 השנים שקדמו לשנת המס, הוא ביקש שלא להיחשב כתושב ישראל.

הרשות מבקשת להבהיר, שהתקנה האמורה חלה גם במקרה של יחיד שהגיע לישראל לשירות מילואים על פי צו 8, כך שהוא ימשיך להיחשב לתושב חוץ עד לתום שירות המילואים. יחיד שמבקש להחיל על עצמו את התקנה, יוכל להגיש את הודעתו לרשות המסים על רצונו בכך, גם במועד מאוחר יותר.

נזכיר, כמפורט לעיל, שיחיד תושב חוץ שעלה לישראל בעבר אינו רשאי להחיל את התקנות. כמו כן, עליו לבקש באופן אקטיבי את החלת התקנה. לדעתנו, דרישת ההודעה מבעוד מועד היא בלתי הגיונית מלכתחילה, שהרי צעיר בתחילת דרכו שמגיע לישראל כדי לשרת בשירות סדיר לא אמור להיות מודע לדרישה שכזו. על אחת כמה וכמה כשמדובר במילואימניק שהגיע על פי צו 8 בעיצומה של מערכה מלחמתית, ספק אם ישכיל להגיש הודעה שכזו בשכוח הקרבות. לדעתנו, יש לבטל דרישה זו, כשם שאין דרישה כזו מיחיד שהגיע לישראל לצורך אשפוז או שחלה בעת שהותו בישראל.

עוד מבהירה הרשות, שתושב חוץ שהגיע לשירות סדיר או למילואים על פי צו 8 ואשר אינם עומדים בכל התנאים הקבועים בתקנה כאמור, הנסיבות המיוחדות של המצב המלחמתי יילקחו בחשבון בעת מניין ימי השהייה בארץ לעניין קביעת מקום התושבות.

המשמעות היא, שאף מי שעלה בעבר לישראל, או שעזב את ישראל לפני פחות מ- 5 שנים, יוכל לסמוך על פרשנות מקילה של רשות המסים. לדעתנו, נדרשת הייתה קביעה חד משמעית לפיה שירות סדיר או שירות על פי צו 8 בתקופת המלחמה לא ייחשבו לתושב חוץ כימי שהיה בישראל.

מתפללים שכל חיילינו יחזרו במהרה ובשלום לביתם, בישראל ובחו"ל.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) גדי אלימי, ממשרדנו.

 

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה