מבזק מס מספר 971 - 

מיסוי בינלאומי  15.6.2023

קריפטו – האם כל פעילות כרייה בקריפטו הינה עסקית? - 15.6.2023

במבזק זה נעסוק בפרשנות של רשות המסים לאופן בו יש לסווג את ההכנסות מפעילות כריית קריפטו.

חוזר 05/2018 מציין מפורשות את עמדת רשות המסים בעניין הכנסות מכרייה: "יובהר כי, אמצעי תשלום מבוזר אשר הגיע לרשותו של אדם בעקבות פעילות כריה (פעילות המתבצעת באמצעות העמדת כוח מחשוב אשר תמורתה משולמים אמצעי תשלום מבוזר), יש לראות את ההכנסות המתקבלות בידיו – כהכנסה עסקית" (הדגשות לא במקור).

מפסקה זו ניתן ללמוד כי הסיבות העיקריות של הרשות לאופן סיווג ההכנסה כהכנסה עסקית הינן: (1) העמדת כוח מחשוב (2) בתמורה לתשלום.

אמנם אין הדבר רשום במפורש אך ניתן להניח כי מדובר במודל אימות Proof Of Work/ הוכחת עבודה (POW), אשר בלוקצ'יין הביטקוין כיום, ובלוקצ'יין האתריום בעבר פעלו באמצעותו, ואשר אכן דורש כוח מחשוב משמעותי.

במבזקינו מספר 911 ו-832 עסקנו בסוגיה בהיבט של אופן סיווג הכנסה מכרייה על ידי POOLS, והבאנו כדוגמה קבלן שבונה בתים כחלק מעיסקו ומסווג את הבתים / דירות כמלאי לעומת אותו הקבלן שבונה בית פרטי לעצמו (תחת ההנחה שאינו עומד במבחני עסק אשר נקבעו בפסיקה) ובהחלט יכול לסווג את הבית הזה כנכס הוני. ניתן לקרוא בהרחבה את מבזקינו האמורים.

במבזק זה נרצה לעסוק באופן סיווג הכנסות מכרייה שאינן במודל הוכחת עבודה, ללא קשר האם הושגו באמצעות POOLS או באמצעות דרכים אחרות.

על קצה המזלג, מודל אימות הנתונים של כל מטבע קריפטו יכול להשתנות, והוא נע בין המודלים המוכרים של "הוכחת עבודה" (POW), POS – בו לאדם המפקיד מטבעות ניתנת הזכות לבצע אימות עסקאות ובתמורה לקבל מטבעות, ועד למודלים רבים ומגוונים אחרים (כגון DPOS- Delegated Proof of stake, POA- Proof Of Activity, POL- Proof Of Location וכו').

ניתן לקרוא בהרחבה על כל המודלים השונים, אך לטעמנו עולה השאלה החשובה: אם אדם מקבל תשלום בתמורה לפעילות כרייה שאינה "העמדת כוח מחשוב"- האם הכנסה זו בהכרח עסקית?

לדעתנו האופן שבו הרשות בחרה לקבוע מסמרות כי כל פעילות כרייה הנובעת מהעמדת כוח מחשוב הינה בגדר פעילות עסקית (לעמדת רשות המיסים כמובן) הינו מוטעה, ויש מבחנים שנקבעו בפסיקה לעניין סיווג ההכנסה כפירותית / עסקית או כהונית.
בנוסף, כיום יש חלופות רבות לכריית מטבעות קריפטו במודלים שונים, ולטעמנו גם שתיקתה של רשות המיסים מאפשרת להתייחס לכל מודל בנפרד – תוך הפעלת המבחנים המקובלים לסיווג עסקה כהונית / פירותית.

במידה ויש לכם הכנסות מהותיות מכרייה שאינה במודל POW, אנחנו מזמינים אתכם לפנות אלינו על מנת לבחון כל מקרה לגופו, ולסייע לכם לקבל החלטה מושכלת כיצד לדווח על הכנסותיכם מכריית קריפטו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח נדב ליבנה, ממשרדנו.

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה