מבזק מס מספר 880 - 

מיסוי ישראלי  2.6.2021

קורונה – החלטות ועדות הערר – הנוסחה מחייבת, התוצאה מאכזבת - 2.6.2021

בשלהי שנת 2020, בהתאם להוראות סעיף 21 לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן – "הוראת השעה"), הוקמה ועדת הערר לענייני קורונה במשרד המשפטים (להלן- "ועדת הערר"), שסמכויותיה להחליט בעררים על החלטת המנהל בנושא מענקי ההשתתפות בהוצאות הקבועות על פי הוראת השעה, לתקופות הזכאות מאי-יוני 2020 עד מאי-יוני 2021, וכן על פי החלטת הממשלה 5015 (מענק פעימה שלישית לתקופת הזכאות מרץ-אפריל 2020).

סמכות ועדת הערר נקבעה בסעיף 21(ב) להוראת השעה, לאשר את החלטת רשות המיסים, לבטלה ולקבל החלטה אחרת במקומה או להחזיר את העניין, עם הוראות, למנהל. על החלטת הועדה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

במהלך החודשים שמאז כינונה, קיבלה ועדת הערר החלטות שפורסמו בלמעלה מ- 20 תיקי ערר, מהם ניתן ללמוד על אופי ההליך והחלטות חברי הועדה בנושאים השונים שעל הפרק בתחום זה.

להלן, מספר נקודות מההחלטות שהתקבלו בנושאים שונים, העוברים כחוט השני בהחלטות ועדות הערר, שלטעמינו הינן בעלות חשיבות:

  1. רוב רובן של החלטות ועדת הערר נדונו והתקבלו על סמך כתבי הטענות והמסמכים שהוגשו, מבלי שנערך דיון בהשתתפות העורר, זאת בהסתמך על סעיף 21(ה)(3) להוראת השעה.

בהתייחס לכך, שגם החלטות רשות המיסים בהשגה מתקבלות ברובן מבלי שמתנהלים דיונים עם הנישומים, קיימת חשיבות מכרעת להגשה והוכחת טענות הנישום הן בהשגה והן בכתב ערר כשהן מנומקות היטב, ומלוות במסמכים מאמתים, תוך שטיחת כל הטיעונים.

  1. הוראת השעה קובעת בסעיף 20(א), כי החלטה בהשגה תינתן ע"י המנהל בתוך 120 יום ממועד הגשת ההשגה (לגבי מענק מרץ אפריל- 180 יום), האם אי קבלת ההחלטה בהשגה במסגרת המועדים, דינה קבלת ההשגה?

בערר 1060-21 בעניין ב.ג. ביטחון הצפון בו ניתנה החלטת המנהל באחור של 20 יום בלבד, קובעת ועדת הערר כי הוראת השעה אינה קובעת סנקציה לצד הגדרת המועדים (בשונה מחוקי המס בהם נקבע כי אי מתן החלטה בזמן יראו בהשגה כאילו התקבלה), ולפיכך יש לראות במועד שנקבע, כמועד מדריך ולא מועד מחייב, וההחלטה בעניין זה תתקבל בהתאם לנסיבות התיק, ובמקרה זה, האחור לא גרם לקבלת הערר.

  1. סעיף 8(3) להוראת השעה, קובע כתנאי לקבלת מענק, כי יוכח שהירידה במחזורי העסקאות נגרמה כתוצאה מהשפעה הכלכלית של מגפת הקורונה. במספר עררים, לדוגמא, בערר 1133-21 מאסטר ביף בע"מ, קובעת ועדת הערר כי על רקע הפגיעה הכלכלית הנרחבת שנבעה ממגפת הקורונה ניתן להניח כהנחת מוצא כי הוכח הקשר הסיבתי ולא נדרשת הוכחה במסמכים באופן פוזיטיבי.

עם זאת, במידה והמנהל מצביע על ממצאים המעמידים ספק בדבר הקשר הסיבתי, תחול חובת הוכחה על העורר להוכיח קשר סיבתי לקורונה באופן פוזיטיבי, ולהפריך את הספק שהוצג.

  1. האם סכום המענק מוגבל לסכום ההוצאות הקבועות של העסק?

ועדת הערר קובעת: אמנם תכליתו של החוק היא מתן סיוע לעסקים על מנת שיוכלו להמשיך ולשלם את ההוצאות הקבועות של העסק, עם זאת לצד תכלית זו קיימת בחוק תכלית נוספת והיא תכלית היעילות ומתן הסיוע המהיר. לתכלית זו נקבעה נוסחה, לה מחויב המנהל.

למנהל אין סמכות לערוך בדיקה פרטנית וממושכת של ההוצאות הקבועות ולא נקבעה בהוראת השעה הגדרה לרכיב זה.

 

"האם לרשות המיסים יש סמכות לסטות מהנוסחה?

כאמור, נוסח החוק המשתקף בנוסחה שנקבעה – קבע מעמד של בכורה למנגנון הפשטות והיעילות, אולם הותיר למנהל שיקול דעת לסטייה מהנוסחה באמצעות שינוי מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות."

(ערר ב.ג. בטחון).

נציין כי לצערנו, מסקירת כ- 20 החלטות ועדות הערר שניתנו עד היום, התמונה העולה אינה מעודדת. רוב רובם של העררים (18!!!) נדחו ע"י ועדות הערר והמקצת שהתקבלו, התקבלו רק בחלקם.

האמנם תוצאה זו משקפת שיפוט אובייקטיבי, מאוזן? לדעתנו, מבחן התוצאה בשלב זה מצביע על תוצאה מאכזבת מאוד, שכן הוראת השעה חוקקה מתוך הבטחה לאמפטיה גבוהה יותר לעסקים שמתמודדים עם נזקים כלכליים אדירים, שכידוע גם נוסחת הפיצוי שבהוראת השעה אינה מתיימרת לכסות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח רונית בר, ממשרדנו.

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה