מבזק מס מספר 860 - 

ביטוח לאומי  24.12.2020

אירוע חריג לעובד לאחר סיום עבודתו הוכר כתאונת עבודה, בנסיבות החריגות - 24.12.2020

ביה"ד הארצי לעבודה (בר"ע 16022-06-20) דחה ביום 11/11/2020 את ערעורו של המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל"ל) ופסק כי למרות ש"פלוני" (להלן: המבוטח) סיים את יחסי עבודתו עם החברה ולא היה בגדר של עובד, היה מבוטח מכוח "הרחבת הביטוח" בנסיבות חריגות בהן הייתה סמיכות זמנים קרובה בין סיום עבודתו לבין התאונה כאשר הייתה זיקה לעבודה, והתאונה הוכרה בדעת רוב כ"פגיעה בעבודה".

רקע חוקי

תאונת עבודה – היא תאונה שאירעה למבוטח שהוא עובד, תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו ומטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו ב"משלח ידו".

תמצית עובדתית

 • המבוטח, עבד בחברת החשמל (להלן: החברה) כ- 25 שנים. לאחר שנערך עמו שימוע, והוסכם עם ארגון העובדים על סיום עבודתו, נחתם עימו ביום 6/3/2012 סיכום דברים לפיו עבודתו בחברה תסתיים בו ביום.

 • ביום 22/3/2012 הגיע המבוטח למחלקה בה עבד כדי לקחת חפציו וכדי לחתום על "טופס טיולים" ועל הטפסים שנדרשו לצורך פרישתו לפנסיה ולהחזרת כרטיס העובד.

 • כשהמבוטח הגיע כדי להיפרד מחבריו לעבודה, מנהלו קרא לו לחדרו וערך עימו שיחה קשה לאור גילויו כי בכוונתו לעבוד אצל קרוב משפחתו בתחום העלול להוות תחרות לחברה המנהל דרש ממנו הימנעות מתחרות לשנה, ואי יצירת קשר עם העובדים בחברה. השיחה התלהטה עד כדי דרישת המנהל ממנו שיעזוב את המקום, תוך איום לקרוא לאנשי הביטחון שיוציאו אותו משם.

 • למחרת בבוקר ערך המבוטח כדרכו אימון, שבסופו חש ברע ופונה לביה"ח, שם אובחן כמי שלקה באירוע לב. תביעתו למל"ל להכיר באירוע כפגיעה בעבודה נדחתה, מאחר וביום האירוע לא היה בגדר של "עובד".

 • ביה"ד האזורי נשען על פס"ד זייד בביה"ד הארצי, שם נקבע כי חוק הביטוח הלאומי בא להבטיח סיכוני עבודה לעובד ולא סיכונים לאחר פקיעת יחסי עובד ומעביד, אלא אם כן מדובר באירוע שאירע בסמוך לאחר תום תקופת העבודה ב"נסיבות מיוחדות", כאשר קיימת סמיכות זמנים קרובה לניתוק יחסי העבודה, וכאשר הזיקה לעבודה ברורה, ודחה את התביעה.

 • מכאן,

 • הפרוצדורה המשפטית לא הכי ברורה, וכך עולה: הסוגיה עברה לדיון בערעור בביה"ד הארצי, שהחזיר לאזורי, שדחה שוב, ולאחר ערעור שני לארצי, הוחזר העניין בשלישית לאזורי, שהפעם פסק כי בנסיבות החריגות ניתן להכיר בפגיעה לאחר סיום יחסי העבודה כפגיעת עבודה, כיוון שקיימת סמיכות זמנים קרובה בין מועד ניתוק יחסי העבודה לבין התאונה והזיקה לעבודה ברורה, וקיבל את התביעה.

 • המל"ל הגיש בקשת ערעור לארצי, שנדונה כאילו נתקבלה הבקשה, וניתן על ידו הפסק דנן:

דיון והחלטה

 • אכן שעה שהמבוטח סיים עבודתו ב-6/3/2012 לא היה בגדר "עובד" ולכן היותו מבוטח אפשרי מכוח "הרחבת הביטוח" בנסיבות חריגות בהן קיימת סמיכות זמנים קרובה בין מועד ניתוק יחסי העבודה לבין התאונה וכאשר הזיקה לעבודה הינה ברורה.

 • בשקלול שבין סמיכות הזמנים וזיקת האירוע החריג לעבודה, ביה"ד קובע כי עסקינן באירוע חריג בעל קשר מובהק לעבודה, ובנסיבות אלה מוצדק לראות את המבוטח כ"מבוטח" בענף נפגעי עבודה, למרות הזמן שחלף מאז סיום עבודתו, ובעיקר כשמנהל המחלקה יזם את השיחה.

 • בדעת מיעוט מציין סגן הנשיאה השופט אילן איטח כי יש לקבל את ערעור המל"ל: לטעמו, השיחה שקוימה עם מנהל המחלקה, מבחינת תוכנה ועיתויה, אינה מקימה זיקה מספקת לחריגה מהכלל, לפיו ביטוח נפגעי עבודה חל על "עובד" ולא על "עובד לשעבר".

 • מוסיף השופט איטח כי התאונה "לא הייתה תוצאה" של הצורך במילוי "טופס הטיולים" או יתר הליכי סיום העבודה. המבוטח הגיע למחלקה בשל רצונו להיפרד מהעובדים ותוכן השיחה עם מנהל המחלקה לא עסק בתקופת העבודה אלא בעתיד לבוא.

ערעור המל"ל נדחה, והעניין הוחזר לביה"ד האיזורי (בפעם הרביעית), על מנת שיפסוק ברוח ההנחיה שנקבעה כאן.


לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אורנה צח-גלרט, למר חיים חיטמן ולרו"ח (משפטן) ישי חיבה.

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה