מבזק מס מספר 847 - 

ביטוח לאומי  17.9.2020

תיקוני חקיקה מקלים בתנאי הזכאות לדמי אבטלה, בתקופת הקורונה - 17.9.2020

המוסד לביטוח לאומי פרסם בתחילת אוגוסט 2020, חוזר ובו ריכוז תיקוני חקיקה שונים הנוגעים בעיקר לענייני חל"ת ואבטלה – לנוכח תקופת הקורונה המתארכת.

מדובר בהארכת הקלות קיימות וכן בחיקוקי הקלות נוספות.

מדובר בהקלות שיחולו ב"תקופה קובעת" שתוקפה עד 30.6.2021 (או קודם לכן, בתנאים מסויימים).

להלן עיקרי התיקונים המאוזכרים בחוזר לקראת הסגר בחגי תשרי:

התקופה הקובעת

תקופת ההטבות (התקופה הקובעת) החלה ביום 1.3.2020 והייתה אמורה להסתיים ביום 16.8.2020.

התקופה הקובעת תסתיים ביום 30.6.2021, או 30 יום לאחר שאחוז האבטלה ירד מתחת ל- 7.5%, כמוקדם (אחוז האבטלה, השתנותו והפחתה יחסית בדמי האבטלה כתלות בו – הם דינמיים, וכבר נדונו שינויים בהם).

חיקוקים שהיו אמורים להסתיים – והוארכו עד תום התקופה הקובעת

א. הארכת הזכאות לדמי אבטלה

מספר ימי הזכאות האישית לקבלת דמי אבטלה תלוי בגיל המובטל ובמספר התלויים בו.  החוק מאריך את הזכאות לקבלת דמי אבטלה עד תום התקופה הקובעת בתנאים מסויימים.

לדוגמה: מובטלים שהחלו את תקופת האבטלה לראשונה בחודש מרץ 2020 (בתקופת המשבר) וקיבלו דמי אבטלה לפחות יום אחד בתקופה הקובעת, תקופת האבטלה שלהם תוארך עד תום התקופה הקובעת, ואם הם מובטלים, הם ימשיכו לקבל דמי אבטלה בלי להגיש תביעה חדשה.

ב. ניכוי 5 ימי אבטלה ראשונים (המכונים בביטוח הלאומי "ימי אמתנה"), פעם אחת בלבד

עפ"י החוק, בחודש הראשון לזכאות לקבלת דמי אבטלה, ובכל 4 חודשי התייצבות רצופים, מנוכים 5 ימי אמתנה מתשלום דמי אבטלה ונדחים להמשך הזכאות. בהתאם להוראות בתקופת הקורונה, החל מדמי אבטלה המשולמים בחודש 7.2020 ואילך (דמי אבטלה בעד חודש 6.2020) – חמישה ימי האמתנה ינוכו רק בפעם הראשונה.

ג. תקופת אכשרה מקוצרת

בדין המקורי תקופת האכשרה לקבלת דמי אבטלה היא ככלל 12 חודשי ביטוח מתוך 18 חודשים שקדמו לתקופת האבטלה. בתקופת הקורונה נעשה קיצור – ונדרשת תקופת אכשרה של 6 חודשים בלבד מתוך 18 החודשים שקדמו (עם זכאות למחצית מימי האבטלה שהיו מגיעים לפי החוק המקורי).

תיקוני חקיקה חדשים, בתחולה מיום 1.8.2020 (דמי אבטלה בעד חודש אוגוסט 2020 המשולמים בחודש ספטמבר 2020) ועד תום התקופה הקובעת.

ד. קיצור תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה

עובד שהוצא לחל"ת עד סוף יולי 2020 היה זכאי לדמי אבטלה (בכפוף לתקופת אכשרה כמובן), רק אם תקופת החל"ת הייתה תקופה רצופה של 30 ימים לפחות.

ביציאה לחל"ת החל מחודש אוגוסט – תקופת החל"ת המינימלית המזכה בדמי אבטלה (כפוף ליתר התנאים) קוצרה ל-14 ימים רצופים.

ה. ביטול הפחתות הקיימות בחישוב דמי האבטלה

חלו מספר הקלות בעניין, ונציין רק את חלקן:

  • עד עתה, בחלוף 126 ימי אבטלה, הייתה הפחתה בסכום דמי האבטלה המירבי המשולם עד תום תקופת הזכאות. ההפחתה בוטלה. גם הפחתות למובטלים חוזרים עד גיל 40 – בוטלו.

  • תשלום דמי אבטלה בשיעור מלא למי שנמצא בהכשרה מקצועית (ולא בשיעור 70% כפי שהיה עד כה).

  • מי שדמי האבטלה שלו ירדו כבר לאור האמור לעיל, ההפחתה תתבטל החל מזכאות לדמי אבטלה בגין חודש אוגוסט המשולמת בחודש ספטמבר.

שנה טובה, בריאות ורוב פרנסה לכולם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אורנה צח-גלרט, למר חיים חיטמן ולרו"ח (משפטן) ישי חיבה.

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה