מבזק מס מספר 832 - 

מיסוי בינלאומי  4.6.2020

השלכות מס – אירוע "חציית התגמול" לכורי הביטקוין - 4.6.2020

הביטקון בא לעולם לראשונה בשנת 2009. דרך הגעתו של הביטקוין היא ע"י תשלום למפעילי רשת המחשבים המבוזרת הנקראים "כורים". התשלום האמור מבוצע בערך כל 10 דקות (זהו הזמן שלוקח לסגור "בלוק" שבו נרשמות הטרנזקציות ברשת הביטקוין) – אז מקבל ה"זוכה" – הראשון שהצליח לגלות חידה מתמטית – את התגמול.

בראשית הדרך, עמד התגמול על 50 ביטקוין, ולפי פרוטוקול הביטקוין – בערך כל 4 שנים מוקטן התגמול ב- 50%. כך, בוצעה חציית תגמול ראשונה לכורים בשנת 2012 (ל-25 ביטקוין), שנייה ב- 2016 (ל-12.5 ביטקוין), והחודש ב- 11.5.2020 בוצעה החצייה השלישית, כך שהתגמול עבור ה"זוכה" עומד על 6.25 ביטקוין.

השלכות מס: מקובל כי מי שעוסק בכריית ביטקוין נחשב כמי שמניב הכנסה מ"עסק". מאחר והתגמול עבור הכורים "נחתך" ב- 50%, ומנגד, עלות החומרה והחשמל הגבוהה להפעלת מערכות המחשוב המבצעות את הכרייה נותרת בעינה, צופים בתעשיית הקריפטו כי אותם כורים "לא יעילים" ייצאו מהשוק. כורים לא יעילים אשר יבחרו להמשיך בפעילותם (מתוך ציפייה להתייעלות או מתוך ציפייה לעליית ערך הביטקוין) עשויים להפסיד, וכאשר עסקינן בהפסד מ"עסק" הרי שיש בו יתרונות גדולים של קיזוז ההפסד כנגד כל הכנסה שנוצרה בשנת המס.

יחד עם זאת, מתעוררת שאלה לגבי מי שמשקיע בכרייה באופן "פסיבי" יותר, ונסביר – בתעשיית הקריפטו קיימות הרבה אפשרויות להשתתף בתהליך הכרייה וביניהם השתתפות ב- POOL. המשמעות היא – העמדת כוח מחשוב לגורם מרכזי אשר משתמש בכוח מחשוב של אחרים, ויחד הם פועלים בכדי לפתור את החידה המתמטית במטרה לזכות בתגמול, היום ב- 6.25 ביטקוין.

למעשה, במצב זה "משכיר" בעל כוח המחשוב את משאביו לאותו גורם מרכזי בתמורה לנתח מהגמול עבור הכרייה. להבנתנו, הכנסה זו עשויה להיות מסווגת כהכנסה מכוח סעיף 2(7) לפקודה, ומקום צמיחתו יהא במקום בו מבוצע השימוש במשאבים (ככל הנראה מקום השרתים או המחשבים).

דרך נוספת היא להשקיע כספים בידי גוף אחר אשר מבצע את הכרייה בעצמו, ומעביר את כספי התמורה למשקיע. השקעה כאמור עשויה להיות מסווגת כ"עסק" (לאור הפעילות העסקית בבסיס ההשקעה), או כהשקעה הונית, במידה ותתקבל הטענה כי מדובר בהשקעה פסיבית במהותה, ללא שום מנגנון עסקי, למרות הבעייתיות בקיום עסק ע"י שלוח. מכל מקום, סיווג ההכנסה במקרים אלו בידי המשקיע יהא תלוי גם באופן ההתאגדות של המיזם.

שאלות נוספות מתעוררות לגבי תמורות המתקבלות מאותם POOL-ים. האם לגבי הכספים הראשונים אשר מועברים אל המשקיע, מדובר בהחזר השקעה? ברווחים? האם יש לפצל בין הסכומים ולקבוע כי חלקם רווחים וחלקם קרן? לאור הקטנת התגמול לכורים, ייתכן כי השקעה שהייתה לאחרונה רווחית הפכה להפסדית וכו'.

למשרדנו ניסיון עשיר בליווי, ייצוג ותכנון מס אופטימלי של לקוחות ומשקיעים בתחום הקריפטו. נשמע לעמוד לרשותכם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס ולשאר חברי המחלקה למיסוי בינלאומי ממשרדנו.

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה