מבזק מס מספר 823 - 

מיסוי בינלאומי  19.3.2020

רשויות מס בעולם מתגייסות להקל על ציבור הנישומים נוכח משבר הקורונה - 19.3.2020

בשבוע שעבר הודיעה רשות המסים על דחייה בעשרה ימים של דיווח ותשלום למע"מ, עד ליום ה- 26 במרץ 2020 (ולמדווחים דיווח "דו-חודשי" עד לתאריך 27 באפריל 2020). הדחייה התקבלה על מנת להקל על המגזר העסקי המתמודד עם ההשלכות הכלכליות של התפשטות וירוס הקורונה בישראל. הירידה בפעילות הכלכלית במשק בשל ההגבלות שהוטלו על הציבור, לא באה לידי ביטוי בדיווח ותשלומי מקדמות וניכויים מס הכנסה.

רשויות המס במדינות בחו"ל, הבינו את הצורך לעזור לעסקים במדינתן על מנת להתמודד עם השלכות הכלכליות והפיסקליות הנובעות בשל משבר וירוס הקורונה, ובמיוחד בשל ההשלכות על תזרים המזומנים של הנישומים. להלן דוגמאות לצעדים שננקטו או שנמצאים כעת בדיון, במדינות שבהן קהל לקוחותינו פועלים במישרין או בעקיפין באמצעות ישויות מקומיות. דוגמאות אלו תואמות את ההמלצות הראשוניות של קבוצת ה- Eurogroup, שהינה גוף בלתי פורמלי הפועל במסגרת האיחוד האירופי, בו שרי מדינות החברות בגוש היורו ומדינות אורחות נוספות, מתאמים עמדות ודנים בעניינים הנוגעים למדיניות הכלכלית בין המדינות החברות בגוש האירו.

באיטליה, מוכת הקורונה, מועדי תשלום המיסים הקבועים בחוק של נישומים המצויים במחוזות שהושמו בהסגר, הוקפאו עד לתום חודש מרץ 2020. בנוסף נקבעו הוראות לגבי זיכוי מס ביחס להוצאות הקשורות לבטיחות ושיפור הביטחון במקומות עבודה. לאור התמשכות המשבר והחלת הסגר על כלל מדינת איטליה, צפויות הארכה והרחבה של ההקלות.

בספרד, נדחו תשלומי מס לעסקים קטנים ובינוניים, בעקבות שומה או שומה עצמית, לרבות תשלומי ניכוי מס במקור ומס חברות, שיש לבצעם בתקופה שהחל מיום ה- 13/3/2020 ועד ליום ה- 30/5/2020, לתקופה של 6 חודשים.

בהולנד, הוקפאו הליכי גבית מס חברות, מע"מ ומס שכר, וזאת על פי בקשת הנישום.

בבלגיה, ניתנה אפשרות חלוקה לתשלומים של תשלומי המסים, ללא הטלת ריבית פיגורים וקנסות.

בצרפת, חברות רשאיות לדחות תשלום מקדמות מס (מס חברות או מס שכר) ללא הטלת קנסות. חברות שכבר שילמו מקדמות מס יוכלו לבקש החזר. עצמאים יוכלו לבקש להתאים את שיעורי המקדמות וסכומיהם.

בצ'כיה, ניתנה ליחידים דחייה במועד הגשת דוח מס שנתי ותשלום המס הנובע ממנו, עד ליום ה- 1 ביולי 2020 (במקום ה- 1 באפריל 2020), ללא צורך בהוכחת הקשר עם משבר הקורונה. ניתן גם להגיש דוחות מע"מ באיחור, בתנאים מסוימים, בפרט הצורך בהוכחת הקשר עם משבר הקורונה.

בגרמניה, מתוכננות הוראות מקלות ביחס לתשלומי מסים וגביית מסים ולא יוטלו קנסות בשל איחור בתשלומי מסים עד לתום השנה בכפוף לכך שקיים קשר ישיר בין האיחור בתשלום לבין משבר הקורונה.

באוסטריה, יחידים וחברות רשאים להקטין ואף לאפס את מקדמות המס השוטפות, עפ"י בקשתם. כמו כן, נישומים יוכלו לבקש ביטול קנסות בגין איחורים בתשלומי מס ופריסת תשלומי מס.

ברומניה, נדחה מועד תשלומי מסי הרכוש (בפרט בגין החזקת נדל"ן), מסוף מרץ 2020 לסוף יוני 2020.

נציין כי במסגרת המשבר הכלכלי שפקד את העולם בשנת 2008 ובשנים שבאו בעקבותיו, הולנד ונורבגיה אפשרו לחברות לקזז את הפסדיהם כנגד רווחיהן בשנים הקודמות (בכפוף למגבלת סכום הקיזוז): בהולנד שלוש שנים לאחור (במקום שנה אחת כפי הדין באותה עת), ובנורבגיה שנתיים לאחור.

לאור המשבר הכלכלי הצפוי בשל משבר הקורונה, בנורבגיה הועלתה הצעה להתקין מחדש את מנגנון קיזוז הפסדים לאחור באופן זמני, ולאפשר לחברות לקזז את הפסדיהן בשנת 2020 כנגד רווחיהן בשנים 2018 ו- 2019.

האמור המובא להלן הינו מידע כללי בלבד. משרדנו חבר ברשתות הבינלאומיות Premier ו- AITC, רשתות של משרדי עו"ד ורו"ח, בעלות נציגויות במדינות רבות ברחבי העולם, וככל שלקוחותינו מבקשים להיעזר בהקלות המפורטות לעיל או השלכות משבר וירוס הקורונה במדינה זרה שבה הם פועלים במישרין או בעקיפין, נוכל להיעזר בעמיתנו הזרים על מנת להשיב לפניות שיופנו אלינו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח ועו"ד יניב גולדשטיין ולשאר חברי הצוות הבינלאומי ממשרדנו.

 

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה