מבזק מס מספר 823 - 

מיסוי ישראלי  19.3.2020

הפסדים / שוק ההון – משבר הקורונה והמפולת בשוק ההון - 19.3.2020

החל משלהי 2019, ועד לא ידע, עומד העולם בפני אירוע גלובאלי של התפשטות נגיף הקורונה והשפעותיו ההרסניות על הכלכלות בעולם כולו. כתוצאה מכך, רושמת הבורסה בישראל כמו בורסות אחרות בעולם ירידות שערים חדות. ירידות אלו כמובן שאינן בבחינת הרצוי אצל המשקיעים אולם, גם במצב זה, בקבלת החלטות מושכלות, ניתן לנצל יתרונות מסוימים בראי המס, ולפחות למתן את ההפסדים למשקיעים.

בסקירה זו ניתן ביטוי למספר אפשרויות אשר ניתן לבחון על מנת למזער את הנזקים, או במקרים מסוימים אף לייצר יתרון מסוים ממחירי המניות, הנמוכים יחסית כיום.

הפסדים מחד ומס על דיבידנד וריבית מאידך – נזכיר תחילה, כי בצד ירידות השערים בבורסה לא מן הנמנע שציבור המשקיעים, שיספוג הפסדים בסכומים אדירים מחד, אם ישאיר אותם "על הנייר", יאלץ מאידך לשלם מס על הכנסות אחרות מאותם ני"ע, כגון ריבית על אג"חים ודיבידנדים, שיהיו חייבים במס. לפיכך, מומלץ כי משקיע הצפוי לקבל הכנסות כאמור מני"ע בבעלותו, יממש כבר כעת הפסדים מני"ע (כך ימנע גם ניכוי המס במקור על הריבית והדיבידנד ע"י הבנק), הניתנים לקיזוז כנגד הכנסות אלו, בהתאם להוראות סעיף 92(א)(4) לפקודה. (רכישת מניות אלו או אחרות "בחזרה" ישקלו לגופן).

שינוי אפיקי ההשקעה הפירותיים להוניים – בדר"כ הציבור שבע ההפסדים בבורסה מממש את הפסדיו וחוזר אל כור מחצבתו הסולידי ומשקיע את יתרת כספו בפיקדונות או בתוכניות חסכון המניבים ריבית. על פי הוראות סעיף 92(א)(4) כאמור, ניתן לקזז הפסדי הון מניירות ערך גם כנגד הכנסות מריבית או דיבידנד מני"ע בלבד, ובאותה שנת מס.

לא ניתן לקזז הפסד הון מני"ע כנגד הכנסות ריבית בנקאית על פיקדונות שונים או תוכניות חיסכון. לפיכך יש לבחון את שינוי אפיקי ההשקעה  מפיקדונות/תוכניות החסכון למק"מ/ לקרנות נאמנות סולידיים אשר התשואה עליהן למעשה מבוססת על ריבית בנקאית בגין פיקדונות, או לחלופין לבחון השקעה באג"ח משלמות ריבית.

מהלך זה יגרום לסיווג התשואה בגין ההשקעה כרווח הון, מה שיאפשר כמובן את קיזוז הפסדי ההון אל מול אותו רווח. 

גיבוש הפסדי הון כנגד רווחי הון עם שיעורי מס גבוהים – בניירות ערך בהם קיימים הפסדים בשל ירידות כאמור, יש לבחון מימוש של הנייר לצורך גיבוש ההפסד וניצולו כנגד רווחי הון ממומשים אחרים שיתכן ואפילו חייבים בשיעורי מס גבוהים יותר. לדוגמא יחיד שמימש (החל מיום 1.1.2020) נכס שנרכש לפני יום 31.12.2002 (או נכסי מקרקעין לפני 7.11.2001) ולפיכך, שיעור המס הלינארי במכירתו נקבע לפי סעיף 91(ב1)(1) לפקודה וכולל גם חלק בשיעור מס שולי, יכול לקזז הפסד מניי"ע כנגד רווח הון זה, ששיעור המס במכירתו גבוה.

אופציות 3(ט) ­- אופציות המצויות במסלול 3(ט) (בעיקר ביחס לבעלי שליטה או נותני שירותים), מחויבות במס במועד מימוש האופציה למניה ובאותו מועד יראו ברווח כהכנסה פירותית (ראו לעניין זה הלכת יאיר דר). לפיכך, בשעה ששערי המניות נמוכים, יתכן במקרים המתאימים, שזהו העיתוי לבחון האם כדאי לממש האופציה למניה, ולשאת בתשלום המס הפירותי בגין רכיב זה (!), שהינו נמוך בשל הירידות החדות. לאחר מימוש האופציה למניה ותשלום המס, מקובע למעשה מחיר מקורי חדש, נמוך. כך, שתחת התקווה וההנחה ששווי המניה יעלה בעתיד, הרי ששיעור המס על מרכיב זה של רווח יעמוד על 25% בלבד (או 30% לבעל מניות מהותי).

במקרים ספציפיים, יש לבחון הסדרי מיסוי שונים המושפעים משערי המניות, האם זה העיתוי למימוש המניות בשערים הנמוכים הקיימים כיום, על מנת לגבש רווח החייב בשיעורי מס גבוהים, בשער הנמוך, ולייצר מרכיב רווח גבוה יותר בשיעורי המס על רווח הון "רגיל" של 25%/ 30%.

למותר לציין,  כי יש לקחת בחשבון את מרכיב הסיכון העשוי להיות טמון בכל מהלך מסוג זה בהיבט המסחרי – אולם יתכן שמימוש מושכל ובניית אסטרטגיה נכונה לחזרה לשוק ההון יכולה לאפשר

הנאה גם מהפסדי ההון וגם מהמשך החזקה בפוזיציה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח רונית בר ולרו"ח (משפטן) ישי כהן, ממשרדנו.

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה