מבזק מס מספר 1018 - 

מיסוי בינלאומי  23.5.2024

הזדמנות אחרונה להסדרה ? - 23.5.2024

ביום שלישי האחרון הצהיר מנהל רשות המיסים, שי אהרונוביץ', בכנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה כי בשבועות הקרובים צפוי להתפרסם נוהל גילוי מרצון חדש (להלן: "הנוהל החדש"), זאת, לאחר שבתחילת השבוע התקבל אישור מהיועצת המשפטית לממשלה לפרסומו של הנוהל החדש.

כזכור, בעבר פרסמה רשות המיסים מספר נהלי גילוי מרצון כאשר האחרון שבהם הסתיים בתום שנת 2019. כעת, במסגרת מאמצי המדינה להגדיל את הכנסותיה בשל הגרעון הצפוי כתוצאה מהלחמה המתנהלת, הנוהל החדש צפוי להתפרסם במטרה להגדיל באופן משמעותי את הכנסות המדינה מגביית מיסים במסגרת הנוהל החדש ובשנים שלאחר מכן.

משמעותו העיקרית של נוהל גילוי מרצון הינה מתן חסינות מפני נקיטת הליכים פליליים למי שלא דיווח על הכנסות ו\או נכסים בבעלותו, כמו גם לרוב, מתן הקלות בקנסות בגין היעדר הדיווח.

הנוהל החדש צפוי להימשך עד לסוף שנת 2025 ובדומה לנוהל גילוי מרצון האחרון בשנת 2019, צפוי שלא יתאפשר לבצעו באמצעות פנייה אנונימית אלא יהיה גלוי כבר ממועד הגשת הפנייה במסגרתו לרשות המיסים.

לדבריו של מנהל רשות המיסים, הנוהל החדש יהיה האחרון בהחלט שתפרסם רשות המיסים. לכן, הוא מהווה הזדמנות אחרונה להסדרת הון בלתי מדווח תוך קבלת הגנה מפני הליך פלילי.

אמנם הנוהל החדש טרם פורסם, אך ידוע כי בין היתר הוא ייועד למחזיקי מטבעות קריפטוגרפים שעד כה התקשו להכניס את רווחיהם למערכת הבנקאית, בשל הקושי להתחקות אחר מקור הכספים ולוודא שמקורם אינו בהלבנת הון או בכספי טרור.

כתוצאה מכך, נפגעו גם דיווחי המחזיקים לרשות המיסים בישראל בגין רווחים הנובעים ממימוש מטבעות אלו.

אהרונוביץ' אמר כי הנוהל החדש מיועד בראש ובראשונה למחזיקי הקריפטו, שהיו במצב לא פשוט בשנים האחרונות בנושא הגילוי. יחד עם הנוהל של בנק ישראל, יתאפשר למחזיקי הקריפטו לפנות לגילוי מרצון, בתקווה כי אלו ישלמו סכומי מס נכבדים למדינת ישראל בשנה וחצי הקרובות.

יצוין כי בסוף חודש דצמבר 2023 התפרסמה הוראת שעה המתירה קבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר. הוראת השעה היוותה סנונית ראשונה להסדרת תחום הקריפטו וככל הנראה תוארך בד בבד עם הנוהל החדש. ההוראה מאפשרת למחזיקי מטבעות קריפטוגרפים לשלם מס ישירות לרשות המסים, גם בגין כספים שהמערכת הבנקאית סירבה לקבל, ישירות לרשות המסים (ראה מבזק מספר 999).

נדגיש כי הנוהל החדש לא מיועד רק למחזיקי מטבעות קריפטוגרפים: גם בעלי הון המחזיקים אותו במוסדות פיננסיים ואחרים מחוץ לישראל ומעולם לא דיווחו על הכנסותיהם ועל הונם, יכולים להסדיר את הונם במסגרת הנוהל החדש.

נזכיר כי החל מיוני 2019, במסגרת תקנות ה- CRS האירופאי וה- FATCA האמריקאי, משתתפת ישראל בחילופי מידע עם מדינות רבות בעולם. במסגרת חילופי המידע מקבלת רשות המיסים בישראל מידע על תושבי ישראל המחזיקים בחשבונות בנק מחוץ לישראל (ראה מבזקים מספר 807, 895 ו-923). קבלת מידע זה מאפשר לרשות המיסים להגיע לתושבי ישראל שאינם מדווחים על הכנסותיהם לרשויות המס בישראל ולפעול כנגדם במסגרת ההליכים האזרחיים והפליליים הקבועים בדין.

פרסום הנוהל החדש מהווה הזדמנות, אחרונה ככל הנראה, לדיווח על הכנסות או נכסים שלא דווחו בידי יחידים, נאמנויות, בני משפחה וכד' תוך מתן הגנה מפני קיום הליך פלילי ולכן, מומלץ לנצל הזדמנות זו. השפעה מהותית ישירה כתוצאה מהסדרת ההון במסגרת הנוהל החדש הצפוי, היא על האפשרות לבעל ההון להתנהל עם כספים מוסדרים אלו גם במערכת הבנקאית, אשר הקשיחה עמדותיה בשנים האחרונות.

 

למשרדנו ניסיון רב בהסדרת נכסים ופעילות בתחום הקריפטו בפרט ובנכסים שטרם דווחו בכלל.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטנית) סאלי גליבטר לרו"ח (עו"ד) גדי אלימי ולרו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא, ממשרדנו.  

 

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה