מבזק מס מספר 1012 - 

מיסוי בינלאומי  4.4.2024

כללים חדשים למיסוי "נוודים דיגיטליים" במלטה - 4.4.2024

בדצמבר האחרון, פרסמה ממשלת מלטה כללים חדשים ומקלים בנוגע למיסוי נוודים דיגיטליים (Digital Nomads) המתגוררים ועובדים במלטה –

 ‘Nomad Residence Permits (Income Tax) Rules 2023’.

על פי הכללים האמורים, יחיד שברשותו אשרת שהייה במעמד "נווד דיגיטלי" המונפקת על ידי ממשלת מלטה, יתחייב במס הכנסה בשיעור של 10% בלבד על הכנסה שמקורה ב"עבודה מורשית", במקום בשיעורי המס הפרוגרסיביים החלים על יחידים תושבי מלטה המגיעים כדי 35% (כפי שהיה חל טרם קביעת הכללים החדשים). יתר הכנסותיו של היחיד (כגון מריביות ודיבידנדים), תתחייבנה במס בהתאם להוראות דיני המס במלטה.

"עבודה מורשית" מוגדרת כשירותים הניתנים על ידי היחיד עבור מעסיק שאינו תושב מלטה ושאינו מנהל עסקים במלטה באמצעות מקום עסקים קבוע, או כהכנסות משירותים המבוצעים על ידי הנווד הדיגיטלי כעצמאי עבור לקוחות שאינם מתגוררים במלטה ושאינם מנהלים עסקים במלטה באמצעות מקום עסקים קבוע. נדרש שהשירותים האמורים יינתנו באמצעות טכנולוגיות תקשורת מרחוק.

הכללים קובעים תקופת פטור ממס בגין הכנסות שמקורן בעבודה מורשית, למשך 12 חודשים החל מתאריך קבלת אשרת השהייה במעמד של נווד דיגיטלי או מה- 1 בינואר 2024, לפי המאוחר. יתרה מכך, מאפשרת מלטה למי שכבר החזיק באשרת שהייה כאמור טרם קביעת הכללים החדשים, שלא להתחייב במס בגין הכנסותיו מ"עבודה מורשית" כבר ב- 2024, אלא רק החל משנת 2025.

במסגרת הכללים האמורים, זכאי הנווד הדיגיטלי ליהנות גם מהקלות ממיסי כפל, קרי, מזיכוי בגין מסי חוץ, בהתאם לאמנות המס עליהן חתומה מלטה ו\או על פי הוראות הדין הפנימי החל במלטה. כך, במידה ושולם מס בגין "עבודה מורשית" במדינה אחרת, בשיעור של 10% או יותר, לא תהיה כל חבות במס נוספת במלטה בגין הכנסה זו (בכפוף להצגת אישור על תשלום המס).

נציין שככלל, מקום הפקת הכנסה מעבודה הינו במקום ביצוע העבודה, קרי במלטה, כך שלא צפויה בעיית זיכוי ממס זר. עם זאת, ייתכן תשלום מס זר, ככל שחלים כללי מקור שונים בדינים הפנימיים במדינות שונות, ככל שתהיה התפתחות במיסוי כלכלה דיגיטלית בעולם, או ככל שהיחיד שוהה חלק מהזמן במדינות שונות לצורך ביצוע עבודתו.

עוד נקבע כי לעניין חישוב שיעור המס על יתר הכנסותיו של היחיד החייבות בשיעורי המס הפרוגרסיביים, יראו בהכנסות מ"עבודה מורשית" כשלב  הראשון בחישוב כלל ההכנסה החייבת של היחיד.

בנוסף לאמור, קובעים הכללים חובת דיווח לנוודים דיגיטליים.

בהתאם לכללים, נדרשים הנוודים הדיגיטליים לקבל מספר מס מלטזי. כמו כן, הם נדרשים להגיש דוח אישי לרשות המיסים במלטה.

עם זאת, בגין תקופת הפטור ב- 12 החודשים הראשונים, הם אינם נדרשים לדווח על הכנסותיהם מ"עבודה מורשית". כך, ככל שהכנסתו של נווד דיגיטלי נובעת רק מ"עבודה מורשית" או מהכנסה אחרת שאינה חייבת בדיווח במלטה, ושהותו במלטה אינה עולה על 12 חודשים, הוא אינו חייב כלל בדיווח במלטה.

בשנים האחרונות, בפרט לאחר מגפת הקורונה ובזכות נגישות האמצעים הטכנולוגיים, הפכה הנוודות הדיגיטלית לנפוצה יותר ויותר.

כתוצאה מכך, עוד ועוד מדינות קובעות כללי מיסוי, לצד הקלות במס, באשר לנוודים דיגיטליים המפיקים הכנסות במשך שהותם, אף אם היא זמנית, באותה מדינה, דבר שיש להביאו בחשבון בבחירת המדינה בה בוחר היחיד לשהות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטנית) סאלי חדד גליבטר ולרו"ח (עו"ד) גדי אלימי, ממשרדנו.

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה