מבזק מס מספר 1006 - 

מיסוי בינלאומי  22.2.2024

מיהו ה- UBO – דרישה לדיווח על בעל המניות האולטימטיבי - 22.2.2024

במסגרת ניסיון להילחם בהלבנת הון, אנו עדים לאחרונה ליותר ויותר מדינות המאמצות את המלצות ה- OECD והאיחוד האירופי (ובפרט – 4th Anti-Money Laundering Directive) ומחוקקות חוקים ותקנות במסגרתם נדרשות חברות לגילוי ולחשיפת פרטיהם של בעלי השליטה האולטימטיביים (Ultimate Beneficial Owner – UBO) ובעלי האינטרסים בהן.

להלן שתי דוגמאות:

ארה"ב – בשנת 2021, נחקק בארה"ב חוק השקיפות הארגונית (להלן: "החוק") במטרה לבלום מקורות מימון לא חוקיים, שכן, לתפיסת הרשויות, אנונימיות תאגידית מאפשרת הלבנת הון, סחר בסמים, טרור ושחיתות. החוק מחייב חברות רבות הפועלות בארצות הברית לדווח על ה- UBO.

לצורך כך החל לפעול השנה מסד נתונים מרכזי המאגד את המידע באשר ל- UBO בחברות אמריקאיות. "חברות מדווחות", הנדרשות לדיווח בהתאם לחוק לרשות אכיפת הפשעים הפיננסיים של משרד האוצר האמריקאי (FinCEN), חייבות להגיש את הדוחות הראשוניים שלהן עד למועדים הבאים:

  • חברות קיימות: חברות מדווחות שהוקמו או נרשמו בארצות הברית לפני 1 בינואר 2024 חייבות בהגשת דיווח עד 1 בינואר 2025.

  • חברות חדשות: חברות מדווחות שהוקמו או נרשמו בארצות הברית בשנת 2024 ואילך, צריכות להגיש דיווח בתוך 90 ימים מרישום החברה.

המידע אותו נדרשות החברות המדווחות למסור בנוגע ל- UBO הינו – שם, תאריך לידה, כתובת ומספר מזהה אמריקאי או דרכון זר, לפי העניין.

כמו כן, על החברה למסור מידע מסוים על עצמה, כגון שם וכתובת.

בנוסף, חברות מדווחות שהוקמו החל משנת 2024, מחויבות למסור מידע על האנשים שבפועל סייעו בהקמת החברה.

קפריסין – עוד קודם לארה"ב, במסגרת החוק למניעה ולדיכוי הלבנת הון ומימון טרור משנת 2021, אושרה בקפריסין הוראה המחייבת את כל החברות הרשומות ברשם החברות בקפריסין, לרבות חברות ציבוריות ונאמנויות, בהגשת נתוני ה- UBO (יחידים בעלי הבעלות או השליטה הסופית בישות הרלוונטית) למרשם החברות והישויות המשפטיות האחרות.

במסגרת זו הושקה לאחרונה פלטפורמה לדיווח על פרטי ה- UBO בחברות קפריסאיות, בנאמנויות קפריסאיות ובהסדרים משפטיים דומים.

החל מחודש נובמבר 2023 ועד ל- 31/03/2024 כל החברות בקפריסין מחויבות בהגשת דיווח במערכת המחודשת באשר לפרטי ה- UBO שלהן.

אי דיווח כאמור יגרור קנסות על החברה עצמה ועל בעלי התפקידים בה (דירקטורים ומזכיר החברה).

בניגוד לארה"ב, יש לבצע דיווח זה מידי שנה.

ישראלים רבים מחזיקים בחברות אמריקאיות, הן מסוג C-Corp והן מסוג LLC, בשל פעילות עסקית בארה"ב או בשל החזקת נדל"ן בארה"ב.

כל חברות אלו נדרשות מעתה, להקפיד ולדווח על בעלי הזכות שביושר הסופיים בהן.

כך גם לגבי כל אלו הפועלים באמצעות חברות קפריסאיות, שתידרשנה מעתה לדווח מדי שנה על בעלי הזכות שביושר הסופיים בהן, בנוסף לדיווחי המס ולדיווחים האחרים שנדרשו לספק עד כה. 

במסגרת המגמה העולמית למלחמה בהלבנת הון ובמקורות מימון בלתי חוקיים, סביר כי עוד ועוד מדינות ידרשו הגשת דיווח באשר לבעל המניות האולטימטיבי שלהן (UBO) בנוגע לחברות ולישויות הפועלות במדינתן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטנית) סאלי חדד גליבטר ולרו"ח (עו"ד) גדי אלימי, ממשרדנו.  

מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה