מבזק מס מספר 1000 - 

מיסוי ישראלי  11.1.2024

קריפטו – אירוע החציה, הסדר הון, חברות עם תקבולי קריפטו חלק ב - 11.1.2024

למטבע הביטקוין  Bitcoin- יש מספר סופי של מטבעות הניתנים ליצירה – 21 מיליון.

mining – ביטקוינים חדשים מהווים תשלום לכורים על עבודתם והפעלת כוחות המחשוב לתחזוקת ה- blockchain (הבלוקצ'יין).

אירוע החצייה – Halving

אחת לארבע שנים מתרחשת חצייה ובה התמורה לכורים יורדת בחצי. כורה שקיבל ביטקוין על עמלו יקבל מעתה חצי ביטקוין על אותה עבודה, ובעוד ארבע שנים יקבל רבע ביטקוין בגין אותה עבודה וכן הלאה, עד כריית הביטקוין האחרון. ארוע החצייה הקודם היה במאי 2020 וארוע החצייה הבא צפוי להיות באפריל 2024.

השפעת כוחות השוק על מחיר הביטקוין – מנוגדת

  1. כדאיות הכרייה נמוכה – היצע המטבעות החדשים יורד, הירידה בהיצע מעלה את מחיר הביטקוין.

  2. עלויות הכרייה עולות, הכורים נאלצים למכור מטבעות ביטקוין על מנת לממן את הכרייה. מכירת ביטקוינים מגדילה את ההיצע ומורידה את מחיר המטבע.

לפי נתוני העבר של הביטקוין, המטבע מתחיל לעלות כשנה לפני אירוע החצייה הבא, וממשיך בעליה כשנה לאחר החצייה.

הקשר לעולם המס

רבים פונים ומתייעצים – האם להסדיר את ההון הבלתי מדווח מהקריפטו, כאשר המטבעות בירידה או בעליה, קרי האם שווי המטבע הוירטואלי עשוי להשפיע על היבט המס.

התשובה נחלקת למספר היבטים:

כאשר עולם הקריפטו בירידה – ולפעמים עד כדי כך ששווי המטבעות נמוך מהמס הנדרש לתשלום יש למצוא – נקודת איזון בה יש לשקול האם ומתי נכון לפנות להסדר מס.  גם תקופות בהן המטבעות בירידה- הן תקופות בהן יש לשקול התארגנות לקראת הסדרה מול הרשויות, גיבוש הפסדים וכו'.

כאשר עולם הקריפטו בעליה – המס הינו שיעור מהרווח ותמיד הינו חלק מ… ולא השלם – בעולם בו המטבעות בעליה, המימוש מניב תזרים פיאט (כסף "רגיל") גבוה, ומקל על תשלום המס.  והדבר נכון שבעתיים ככל שמחירי המימוש גבוהים משווי המטבעות והרווחים בשנות המס הקודמות.

כך או כך, יש להקפיד להיערך מבעוד מועד להסדר – על מנת לוודא כי נמצאים במסגרת רווחי הון, ובמידה והפעילות גולשת לכדי סממנים עסקיים, יש לגבש תחשיבים המשקללים את שיעורי המס הנמוכים ומתירים הוצאות רלבנטיות.

חברות בהן תקבולי העסק בקריפטו

ראשית יש לוודא כי פועלים לפי החלטת מיסוי בהסכם: 0209/18 – אופן רישום תקבולים המתקבלים באסימונים מבוזרים;

לפי החלטת מיסוי זו  יש להוציא חשבונית בגין התקבול באופן הבא: במידה והתקבול מומר לפיאט במהלך השבועיים שלאחר קבלתו – החשבונית תרשם לפי סכום ההמרה בפועל; במידה והאסימון לא הומר לפיאט במשך שבועיים מיום קבלתו – תוצא חשבונית לפי שער המטבע הממוצע, בשבועיים אלו.

ככל שעולם מטבעות הקריפטו בירידה – על החברה להקפיד להנזיל את המטבע למטבע יציב או לפיאט, על מנת שלא תהיה תקלה אל מול התזרים מכיון שהתשלום לספקים השונים לרבות העובדים, על פי רוב נעשה בפיאט.

מעבר להנזלה, הקפדה על מימוש תייצר תקבולים בשווי המטבע בפועל, ולא ניפוח של הכנסות מיותרות אשר אין להן גיבוי בפועל.

יחידים בעלי מעמד מיוחד לצרכי מס

לגבי עולים חדשים, תושבים חוזרים ותיקים, תושבים חוזרים ונאמנויות – ניתן לייצר יתרונות מס משמעותיים בסוגיית הקריפטו.

סיכום

עולם הקריפטו תנודתי מאוד, מיסוי הון קריפטו יכול לייצר לפחות שתי תמונות מנוגדות בכל שנת מס עקב התנודתיות.

המלצתינו – ראשית, להיות מוסדר מול רשות המסים ולהיות מלווה על ידי יועץ מס המצוי בנבכי השוק.  בעניין זה ראו מבזק מס קריפטו – חלק 1 – לגבי נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר, לפיו קיימת אפשרות להסדרה מול רשות המסים בין 1.1.2024 ועד ליום 30.6.2024.

שנית, יש להיערך להסדר מול רשות המסים – קרי ממועד התחלת הליווי של יועץ המס ועד הפניה  להסדר יש לצעוד יד ביד פרק זמן ארוך – על מנת שקבלת ההחלטה על הפניה לרשות – תיעשה במועד המתאים ביותר ללקוח והמומלץ ביותר על ידי מומחה המס – מועדים שלא תמיד משיקים זה לזה, אך כאשר צועדים פרק זמן ממושך יחדיו – לרוב המועדים נפגשים לשביעות רצון הלקוח ולאסטרטגיית המס הנכונה של היועץ.

שלישית, להיות מלווים על ידי יועץ מס מומחה בשוטף או לכל הפחות לפני הגשת הדוח השנתי – כדי לוודא שתוצאת המס אופטימלית.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטנית), מומחית במיסוי קריפטו ענבל שני, ממשרדנו.

 

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה