מבזקי מס

גילוי מרצון ונאמנויות

בברכת המזון מברך האורח את בעל הסעודה "ויהיו נכסיו ונכסינו מצלחים וקרובים לעיר, ואל יזדקק לפניו ולא לפנינו שום דבר חטא והרהור עוון, שש ושמח כל הימים בעשר וכבוד..."
רשות המסים פרסמה "נוהל גילוי מרצון", לפיו עולה כי רשות המסים מעוניינת לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים לרבות מייצגים שעברו עבירות על חוקי המסים לתקן את דרכם.
ועדות הכופר מהוות תחליף להליך משפטי פלילי נגד אדם החשוד בעבירות מס מטריאליות - מהותיות ותכליתן, בין היתר, למנוע "צוואר בקבוק" בפרקליטויות ו/או בבתי המשפט
במקרה דנן, הנאשמים הועמדו לדין בגין עבירות לפי פקודת מס הכנסה במסגרת עיסוקם כרואי חשבון. בטענותיהם המקדמיות העלו הנאשמים טענת הגנה מן הצדק מכוח סעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי
כאשר מתנהלים שני הליכים מקבילים, שאינם מגבילים זה את זה, נמצאים גם ה"נישום החשוד" וגם עובדי רשות המיסים בדילמה. הנישום כחשוד אשר החליט לעשות שימוש בזכות אשר הוענקה לו בהליך הפלילי ולשמור על "זכות השתיקה"
עפ"י סעיף 220(5) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961, שימוש בתחבולה להתחמקות מתשלום מס מהווה עבירה. עולה השאלה האם שימוש בתחבולה ע"י החוקרים להוכיח תחבולה של נישום/עוסק בביצוע עבירה, מותרת או אסורה ?
היסוד העובדתי הנדרש הוכחה לעניין עבירה של שיבוש, הינו: עשייתו של כל דבר, מכל סוג שהוא, שיש בו למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין ואילו בהקשרו של היסוד הנפשי נקבע,
היסוד העובדתי הנדרש הוכחה לעניין עבירה של שיבוש, הינו: עשייתו של כל דבר, מכל סוג שהוא, שיש בו למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין ואילו בהקשרו של היסוד הנפשי נקבע,
לפני מספר ימים פרסמה רשות המיסים את החלטות וועדות הכופר למחצית הראשונה של שנת 2008.הפרסום כולל את מקצועו של מגיש בקשת הכופר, סעיף העבירה אשר יוחסה לו, סכום העבירה, שנות המס בה בוצעה העבירה, החלטת הוועדה ונימוקיה. שמות הנישומים לא צוינו.
הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה