קיזוז הפסדים

כללי –

קיזוז הפסדים נועד להקטין את הרווחים בתקופה מסוימת, בגובה ההפסדים שנוצרו קודם לכן. כללי קיזוז הפסדים מפורטים בפקודת המס בסעיפים 28,29 (הפסדים פירותיים) ובסעיף 92 (הפסדי הון). לפי הפקודה, ישנם 3 סוגי הפסדים שניתנים לקיזוז:

הפסד פירותי שמקורו בארץ –  הפסד שנובע מפעילות עסקית בארץ, קרי הפסד מעסק (הפסד אקטיבי) או משכר דירה (הפסד פאסיבי). סעיף 28 בפקודת מס הכנסה נוגע להפסדים פירותיים מסוג זה.

הפסד פירותי שמקורו בחו"ל – הפסד שנובע מפעילות עסקית או שכר דירה – שמקורם בחו"ל. סעיף 29 לפקודה נוגע להפסדים פירותיים של תושב הארץ שמקורם בחו"ל.

הפסד הוני – הינו הפסד אשר נובע מפעילות השקעה, הן בישראל והן בחו"ל. סעיף 92 בפקודת מס הכנסה נוגע להפסד זה.

קיזוז הפסדים בחכמה – כללי קיזוז + טיפים

קיזוז הפסדים

תכנון מס חכם יחסוך לך הרבה כסף – מידע נוסף
מיסוי בינלאומי – כיצד מקזזים הפסדים בגין פעילות בחו"ל?

הפסדים פירותיים (עסקיים) –

הפסד עסקי שוטף ניתן לקיזוז מול כל מקור הכנסה. האינטרס של הנישום הוא למצוא את ההכנסות בעלות שיעורי המס הגבוהים ביותר, ולקזז כנגדן את ההפסדים העסקיים בשנה השוטפת. הפסד עסקי שלא "נוצל" לצורך קיזוז זה, ניתן להעביר לשנים הבאות ויהיה בר קיזוז רק כנגד הכנסה מעסק או כנגד רווח הון/ שבח בעסק.

מה עושים כשהעסק נסגר? (ויש עוד הפסדים)

במקרים אלו קיים סעיף חריג, אשר מאפשר לקזז הפסדים מעסק שנסגר כנגד הכנסות של שכיר.

מה עושים בחישוב מאוחד של בני זוג?

אם למשל גבר מרוויח כשכיר באמצעות משכורת, ואשתו הינה הבעלים של עסק מפסיד – ישנה אפשרות לקיזוז הפסדי העסק שלה אל מול ההכנסות שלו כשכיר. במקרה כזה ניתן לקבל החזר מס מכובד במשכורת הבעל, למרות שאת תשלומי הביטוח הלאומי הוא לא יקבל בחזרה.

האם ניתן לקזז הפסדים בין חברות נפרדות?

דעתה הרשמית של רשות המיסים היא בפירוש נגד. כלומר ישנו עיקרון "היישות המשפטית הנפרדת" ואין אפשרות לקזז הפסדים של 2 רשויות נפרדות. יחד עם זאת, מדובר בסוגיה מעט מורכב, שניתן לפרש במגוון אופנים. למשל אם מדובר בהתאגדות נפרדת מכורח בירוקרטיה כזו או אחרת, ואז ניתן לטעון כי ההפסדים הינם כן ברי קיזוז. לכן כל מקרה לגופו.

ניוד רווחים מחברה לחברה באמצעות דמי ניהול

קיזוז הפסדים יכול להיעשות גם באמצעות ניוד רווחים מחברה אחת לשניה. כלומר ניוד רווח מהחברה המרוויחה אל החברה המפסידה, באמצעות תשלום "דמי ניהול" או תשלום דומה. כמו בסעיף הקודם, יש לנייד את הרווחים בצורה נכונה והגיונית מהבחינה העסקית ולא בצורה "מלאכותית". ישנם מגוון קריטריונים לקביעת הלגיטימיות הכלכלית של תשלום "דמי ניהול" (תשלום שוטף, צורך אמיתי בניהול, סכום סביר ועוד).

רכישת חברה מפסידה לצורך קיזוז מס

האם ניתן לקזז הפסדי חברה א' שנרכשה עם רווחי חברה ב'? ניתן במקרים מסוימים לבצע העברת נכסים/פעילות מחברה א' לחברה ב' במסגרת תכנון מס לגיטימי שמפחית את עלויות המס. יחד עם זאת, יש להוכיח כי ישנו היגיון כלכלי בבסיס רכישה זו (למשל רכישת מתחרה), ושלא מדובר ב"עסקה מלאכותית" לצורך הפחתת תשלומי מס בלבד.

הפסדי הון –

הפסדי הון ניתנים לקיזוז רק כנגד רווח הון. בהקשר זה קיים חריג אחד, לפיו ניתן לקזז הפסד הון משנה שוטפת גם כנגד הכנסה מריבית/דיבידנד שמקורם בניירות ערך. או זה מאותו נייר הערך, ניתן לקזז ללא מגבלת שיעור המס. אם לא מדובר באותו נייר הערך, ניתן לקזז מולם עד 25%.

מה קורה עם הפסדי הון לא מדווחים?

האם ניתן לקזז הפסדי הון שלא דווחו כראוי בעבר? האם ניתן לדווח אחורה? כמובן שלא. אלא ששוב, קיים חריג במסגרת הליך גילוי מרצון. לאור הקמפיין הגדול של "גילוי מרצון" צצים ונחשפים מגוון רווחים ומגוון הפסדים מן העבר, בארץ ובחו"ל. רשות המיסים הוציאה הנחייה בנושא, לפיה ניתן לקזז הפסדים כאלו רק מול רווחים שנחשפו במסגרת הליך הגילוי ורק באותה תקופת זמן (הפסדים שלא ינוצלו בהזדמנות זו ילכו לאיבוד).

סיכום –

באמצעות קיזוז הפסדים ניתן לחסוך לנישום המון כסף. בכדי להשיג את התוצאה הטובה ביותר, יש לקבל ייעוץ מקיף ויסודי שיביא בחשבון את כל ההכנסות הרלוונטיות וכל ההוצאות הרלוונטיות. ניתן בד"כ לבחון אפשרויות שונות לקיזוז, המביאות לחבות מס שונה.

הליך גילוי מרצון – גם באופן אנונימי!

 

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה