הגשת בקשה אנונימית לגילוי מרצון

הגשת בקשה אנונימית לגילוי מרצון – כדאי להכיר

ביום 26 ביוני 2012 פרסמה רשות המסים ארכה להוראת השעה בנושא הליך הגילוי מרצון – הליך המאפשר לנישומים להצהיר על הכנסות עליהן הם נמנעו מלדווח בעבר, לשלם את המס הנדרש בגינן ובתמורה לקבל חסינות מפני הליך פלילי.

במסגרת ארכה זו, ניתנה האפשרות לפנות לרשות במסים ולהגיש פניות גילוי מרצון בצורה אנונימית, על מנת לברר את חבות המס הנובעת מהעובדות בתיק בטרם הגשת הבקשה וחשיפת פרטי המבקש.

אפשרות זו מעניקה ללקוח ודאות וביטחון רבים, משום שביכולתו לדעת מהו סכום המס המדויק אותו יידרש לשלם, וזאת בטרם העביר את שמו ופרטיו המלאים.

הוראת השעה משנת 2014 – מסלול אנונימי או מקוצר

גילוי מרצון אנונימי

מסלול הגשת גילוי מרצון אנונימי

את הפניה יש להגיש לגורם המוסמך לאשרה, סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין ברשות המסים, ויש לפרט בה את כל המידע הרלבנטי, לרבות סכום ההון שנצבר בחו"ל, חשבונות בנק, סוגי ההכנסות שנצברו על פני השנים, מקור ההון בחו"ל ואומדן המס לתשלום. בנוסף, יש לפרט את רשימת המסמכים המצויים בידי הפונה ויש בהם להוכיח את הצהרותיו. בשלב ראשוני זה, הפניה נעשית ללא כל ציון של פרטיו המזהים של הפונה.

על הפונה לציין גם את מקום משרד השומה בו מתנהל תיקו האישי או את מקום מגוריו הקבוע, בהעדר תיק כאמור.

גילוי מרצון אנונימי – בקשה אנונימית לגילוי מרצון תועבר לטיפול במשרד השומה הרלבנטי מול הפונה או מייצגו על מנת להעריך את חבות המס הנובעת ממנה. לאחר שיקבל את הערכת חבות המס, הפונה יוכל להחליט אם להיחשף ולשלם את המס הנדרש.

הוראת השעה משנת 2014

ביום 7 בספטמבר 2014 פרסמה רשות המסים הוראת שעה חדשה בנושא גילוי מרצון, ובה החליטה לאפשר הגשת בקשות אנונימיות לתקופת ניסיון נוספת של שנה (עד ספטמבר 2015).

בשונה מהוראת השעה שפורסמה בשנת 2012, הוראת השעה החדשה קובעת תקופה של 90 ימים ממועד קבלת הבקשה על ידי הגורם הרלבנטי, בתוכה נדרש הפונה להיחשף בשמו בפני הגורם המוסמך לצורך המשך הבדיקה והטיפול בבקשה (הגורם הרלבנטי רשאי להאריך תקופה זו ב-90 ימים נוספים). אם לא נמסר שמו של המבקש בתוך תקופה זו, הבקשה תידחה.

הוראת השעה החדשה מציעה גם "מסלול מקוצר" לטיפול בבקשה לגילוי מרצון, למי שהונו המדווח במסגרת הבקשה אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ש"ח בשנות הדיווח. מסלול זו אינו מאפשר הגשת בקשות אנונימיות.

למה חשוב כל כך לדווח בזמן למס הכנסה? לחץ כאן

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה