גילוי מרצון והסדר נאמנויות

מטרתו של נוהל גילוי מרצון

1.    להפוך כספים ונכסים מוחבאים ובלתי מדווחים ל"כשרים" – גלויים ומדווחים לרשויות.
2.    להסיר את המחדל הפלילי.

רקע

לקוחות רבים "מתעוררים" לפתע ומגלים כי קיים על שמם חשבון בנק בחו"ל, או נאמנות אשר מחזיקה עבורם נכסים בחו"ל. מקור הכספים עשוי להגיע מירושות, מתנות, העברות יזומות לחו"ל ע"י הלקוח (כבטחון ל"יום שחור"), הפניות של הכנסות לחשבון בחו"ל וכו'.

העניין הוא שנתונים פיננסיים אישיים כבר אינם חסויים כבעבר. בנוסף לבעיות של גניבות מידע מגופים פיננסיים ומכירתן לרשויות מס בעולם, רשויות המס בעולם משתפות פעולה באופן צמוד, מקיימות מפגשים ובעתיד תחלפנה ביניהן מידע באופן אוטומטי.

רשויות המס מאפשרות מפעם לפעם הסדרי גילוי מרצון. האחרון שבהם, יצא ביום 7.9.2014 והוא מאפשר הגשת פנייה לרשות המיסים בנושא גילוי מרצפון באופן אנונימי! יש לציין כי הנוהל הקודם אשר פורסם ביום 15.11.2011 אפשר הגשת פנייה באופן אנונימי ואף אפשר ביטול של קנסות, ריביות וחלק מהפרשי ההצמדה על המס.

עיקרי נוהל גילוי מרצון משנת 2014
גילוי מרצון – כל המבזקים החדשים

גילוי מרצון

הבעיה – מדובר בעבירה פלילית

כספים ונכסים בלתי מדווחים בחו"ל אשר מצמיחים הכנסות (כגון: ריבית, דיבידנד, דמי שכירות), מהווים עבירה פלילית ואזרחית. במידה ומידע על נכסים כאמור יגיע לידי רשויות המס – כתב אישום פלילי עשוי להיות מוגש כנגד הבעלים ובצדו תשלום מס וקנסות רבים.

סכנה – עשויים להגיע אליך בהפתעה!

  • בעבר, חשבון בנק סודי בשוויץ היה "סוד מדינה". כיום אנו בעולם שבו שוויץ העבירה, מעבירה ותעביר פרטים על בעלי חשבונות!
  • שוויץ הצטרפה לאמנה רב לאומית והודיעה על כוונתה להעביר מידע באופן אוטומטי לגבי אזרחים זרים אשר מפיקים הכנסות בתחומה.
  • גניבת מידע ע"י עובדים של בנקים וגופים פיננסים אחרים גם הפך ל"מכת מדינה" ומהווה מקור בלתי אמצעי לרשויות מס בעולם.

העיקרון – שלם מס ונוותר לך על העבירה הפלילית

ישנם לא מעט "עברייני מס" במדינה, שנוהל זה נועד עבורם. עד עכשיו, ציבור זה התחמק לאורך שנים מתשלום מיסים וכעת רשות המיסים מפעילה נוהל חדש ע"מ להגדיל באופן משמעותי את היקף הגבייה. יש מי שמבקר נוהל זה בשל כך שהוא מקל עם עבריינים, אלא שבשורה התחתונה הנוהל מצליח, והיקף הגבייה של רשות המיסים הוא אדיר (הנוהל כבר הוכרז כהצלחה). הליך הגילוי נועד הן עבור הכנסת הון מחו"ל לישראל, והן עבור הצהרה על הון שמקורו מפעילות עסקית מקומית שלא דווחה כראוי. בתמורה להצהרת הון שקופה ותשלום השומה, האזרח המדווח "מרוויח" שקט נפשי.

אפקט ההרתעה התעצם

רשות המיסים פועלת כנגד מעלימי מס במגוון מישורים, כולל שיתופי פעולה עם רשויות מס בחו"ל וגופים פיננסיים מובילים. בנוסף, הרשות "התלבשה" בשנים האחרונות על משכירי דירות מקומיים שנהנו עד היום מחופש פעולה יחסי והיקף אכיפה נמוך. למעשה, מדי כמה חודשים הרשות מכריזה על מבצע אכיפה כזה או אחר כנגד מעלימי מס מתחומים שונים (עצמאים, בעלי מקצוע, עורכי דין, קבלנים ועוד). פעולות אלו מגבירות את ההרתעה ודוחפות אזרחים רבים להגשת בקשה לגילוי מרצון.

גילוי מרצון אנונימי – לחץ לפרטים
מיסוי נאמנויות והסדרי נאמנויות

גילוי מרצון אנונימי

המסלול האנונימי (והפופולרי)

במסגרת מסלול זה ניתן לפנות אל רשות המיסים באופן אנונימי, ללא שמות ופרטים מזהים. את הבקשה יש להגיש אך ורק לסמנכ"ל בכיר לחקירות מודיעין (הגורם המוסמך לאישור הבקשה). בקשת גילוי מרצון אנונימית צריכה להיות מלאה, כלומר לכלול את כל המידע הרלוונטי, לרבות מקורות הכנסה, הון התחלתי, היקף ההכנסה שטרם דווחה, אומדני מס לתשלום ועוד. כמו כן, יש לצרף את האסמכתאות הרלוונטיות + טופס הצהרה חתום של בא כוחו של מגיש הבקשה.

תוך 90 יום מיום הגשת הבקשה, יש לחשוף את פרטיו של מגיש הבקשה לצורך המשך בדיקה מדוקדקת של היקף חבות המס בפועל (אלא אם כן הוגשה ואושרה הארכה של 90 יום נוספים). אם לא נמסר שמו של המבקש בפרק הזמן האמור – דין הבקשה להידחות.

המסלול המקוצר

מיועד למי שמעוניין לדווח על הון בהיקף של עד 2 מיליון ש"ח, שההכנסה החייבת מתוך היא עד 500,000 ש"ח. בקשה זו אינה אנונימית, ורשות המיסים יכולה לדחות בקשות שאינן עומדות בתנאי הנוהל לגילוי מרצון. במידה והבקשה עומדת בתנאים, יופק עבור מגיש הבקשה שובר לתשלום מס באופן מיידי (תוך 15 יום). תמורת תשלום זה, יקבל מגיש הבקשה חסינות מהליך פלילי לגבי המידע שנמסר.

מידע נוסף אודות המסלולים והאפשרות לקיזוז הפסדים

אופן הטיפול – שיטה ייחודית שלנו

משרדנו פיתח שיטת טיפול ייחודית במטרה להסדיר מול רשויות המיסים לקוח אשר יש לו נכסים בלתי מדווחים. הנכסים עשויים להיות על שם הלקוח, על שם אחר או על שם נאמנות. במסגרת הטיפול, ירוכזו העובדות ותימסר הערכת מס לתשלום לפני הפנייה הפורמאלית לרשות המיסים.

במשרדנו מיטב המומחים, יוצאי רשות המיסים, אשר טיפלו במאות מקרים בשנים האחרונות והם יצרו קשר עם רשות המסים וינהלו את המו"מ המטרה להשיג חסינות מפני נקיטת הליכים פליליים ובמקביל – להגיע להסכם אשר במסגרתו ישולם מס נמוך ככל שניתן במסגרת החוק.

למידע מפורט בנושא נוהל גילוי מרצון:

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה