גילוי מרצון ונאמנויות

גילוי מרצון ונאמנויות

בשנים האחרונות, חל גידול משמעותי בפניות של לקוחות אשר החזיקו חשבונות בלתי מדווחים בבנקים מחוץ לישראל לרשות המסים לשם דיווח עליהם והסדרתם תוך תשלום המס והסרת המחדל הפלילי. חלק ניכר מהלקוחות לא היה ער לחובתו לדווח על קיומם של חשבונות הבנק ועל ההכנסות אשר נבעו מהם, וזאת בשל שיטת המס אשר הייתה נהוגה בישראל עד לסוף שנת 2002, ואשר ברוב המכריע של המקרים לא הטילה חיוב במס על הכנסות מסוג אלו.
ולישראלים הפועלים בחו"ל. בנוסף, פועלת החברה בתחום מיסוי הנאמנויות: נאמנות הינה כלי אשר מטרתו בין השאר לשמר את ההון בדרך מושכלת לשימוש הדורות הבאים. לאורך השנים, רבות מהמשפחות המבוססות במדינה, הנמנות על לקוחותינו, פועלות בקשר לאחזקת חלק מנכסי המשפחה באמצעות נאמנויות. פעילות באמצעות נאמנות מחייבת מומחיות הן בתחום הדין הכללי והן בתחום המיסוי.
תחומי פעילות – המחלקה עוסקת בפניות להליך גילוי מרצון בין במסגרת הנוהל לגילוי מרצון משנת 2005 ובין בהתאם לנוהל לגילוי מרצון הוראת שעה עד ל –30.6.2012, והארכות שניתנו לה בדגש על פיתרון כולל הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי על מנת להגיע לתוצאת המס המינימלית האפשרית בנסיבות המקרה. למחלקה ניסיון עשיר של מאות תיקים בתחום הגילוי מרצון אשר הגיעו להסדרים אל מול רשות המיסים.

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם