• בית
  • שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

יוני 2017
מאת: רו"ח (משפטן) ישי חיבה
פורסם ב: ידע למידע - חשבים - יוני 2017
בסעיף 4 בהסבר לטופס 1346 נאמר "בהתקיים כל אלה...". אם החברה עשתה הליך הנוגד את עמדת הרשות (לדוגמה, שווי רכב) - אך היתרון המיסויי נמוך מחמישה מיליון, האם אינה חייבת בדיווח?
יוני 2017
מאת: רו"ח (משפטן) אייל סנדו
פורסם ב: ידע למידע - חשבים - יוני 2017
תושבת ישראל עצמאית בתחום התוכנה (קיים עסק מורשה הרשום בארץ) מצאה לקוחות בחו"ל וכמעט כל השנה התגוררה ועבדה בחו"ל כעצמאית, למעט שהיות קצרות בארץ (אין לה משפחה בארץ). 1 .האם על פי תקנות מס הכנסה תוכל לדרוש בשנת 2016 הוצאות נסיעה לחו"ל כהוצאה מוכרת - לרבות הוצאות שהייה? 2 .מה עליה לעשות אם בשנה הבאה יימשך המצב הזה? האם היא תיחשב תושבת ישראל או תושבת חוץ? 3 .לגבי 2017 - האם יהיה צורך לדווח לשלטונות המס בישראל? 4 .האם התשובה תשתנה אם יהיו לה לקוחות הן בארץ והן בחו"ל?
יוני 2017
מאת: אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה
פורסם ב: ידע למידע - חשבים - יוני 2017
האם השכר בחודש שבו הפסיקה מבוטחת לעבוד עקב לידה, לא יובא בחשבון אף אם מיטיב עם המבוטחת?
יוני 2017
מאת: רו"ח (משפטן) ישי חיבה
פורסם ב: ידע למידע - חשבים - יוני 2017
האם ניתן להאריך מועד לביצוע תיקון שומה על פי סעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין בחלוף הזמן שנקבע לכך – הלכת בר גיורא?

 

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים >
להורדת ספר מבזקי המס 2019-2020 >
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה